znižuje pravdepodobnos krádeže vozidla až o 96% pri krádeži a následnom zlegalizovaní nutná výmena všetkých skiel èo predstavuje pre zlodejov vysoké náklady

1